Alle digitale behov dekket

Digital strategi

Vi lager digital strategi for utvikling av hele virksomheten, eller for enkeltområder. Våre strategier kan benyttes som styreunderlag og er lette å følge for de som skal gjennomføre dem.

Konseptutvikling

Konseptutvikling henger sammen med strategi og kommer ofte som følge av en strategiprosess. Konsepter kan være nye produkter og tjenester, eller nye måter å markedsføre dem på. Det avhenger helt av strategien.

Prosjektledelse

Vi har mange års erfaring med prosjektledelse for alt fra bygging av enkle nettsider, til større strategiske utviklingsprosjekter som inneholder både strategi, produktutvikling og systemutvikling.

Brukeropplevelse

Vi har levert brukeropplevelse i form av interaksjonsdesign og grafisk web design til en rekke vellykkede satsninger. Vi begrenser oss ikke bare til responsivt webdesign eller appdesign. Vi har også levert brukeropplevelse for TV.

Apputvikling

Apps. Ikke alle trenger det, men mange vil ha det. Vi gir råd, bistår i brukeropplevelsen og leverer enten native apps, html-apps, eller hybridløsninger.

Systemarkitektur

Vi har like mye IT-kompetanse som vi har markedsføringskompetanse. Det er derfor ikke sjelden vi tar på oss å ikke bare tegne konseptene, men også systemarkitekturen som skal til for å realisere disse. Fordelen for kunden er at markedsføreren slipper å forklare it-personen hva de har tenkt, og it-personen slipper (å gi opp) å forklare markedsføreren hvorfor det de hadde tenkt, ikke lar seg gjøre.

Foredrag

Vi har lang erfaring med å holde foredrag som tas godt i mot. Vi holder gjerne foredrag på bedriftsamlinger, for faggrupper, ledergrupper, eller andre. Tema kan være nesten hva som helst, bare det er noe vi kan noe om. Som for eksempel Gamification.

Anskaffelser

Større forbedringsprosjekter innebærer ofte store systemanskaffelser, enten det skal lages nettsider, netthandelsløsninger eller CRM-løsninger. Vi kjenner markedet godt og kjenner en rekke av de ledende løsningene. Vi kan derfor bistå med rådgivning, bygge kravspesfikasjoner, eller lede hele anskaffelsesprosessen.

Nettsider

Vi har levert nettsider til en rekke større og mindre selskaper. Nettsidene programmeres av underleverandører, men vi tar alltid fullt ansvar for hele leveransen.

Lønnsomhetsanalyse

Våre kunder er opptatt av å investere i prosjekter som gir avkastning. Derfor har vi lang erfaring i å faktisk regne på potensiell lønnsomhet når vi foreslår prosjekter. Faktisk hender det at vi gjør det selv om kunden ikke har bedt om det. For, ulønnsomme prosjekter setter oss som leverandør i et dårlig lys. Det ønsker vi ikke.

Økosystemanalyse

Google, Apple, Microsoft og Amazon jobber alle med økosystemer når de skal utvikle virksomhetene sine. Dette gjør dem i stand til å se muligheter for vekst og identifisere strategier de ikke ville sett med vanlig verdikjedeanalyse eller SWOT-analyse.

Vi anbefaler både små og store kunder å gjennomføre dette som et alternativ eller supplement i strategiprosessene sine.

Brukerstyring

Vi kaller vår metodikk for brukeropplevelse for «brukerstyring». Metodikken baserer seg på helt vanlig salgsteknikk, enten målet er å selge varer og tjenester, eller å få brukeren til å lese informasjon. Teknikkene inkluderer brukerscenarier, karlegging av brukernes mål, våre mål, og gapanalyse.

Sosiale medier

Våre folk var tidlig ute med bruk av sosiale medier. Vi har jobbet med sosiale medier siden 2006 og er opptatt av at sosiale medier strekker seg langt utover Facebook-sider, Instagram og Twitter.

Våre prosjekter har gått ut på integrere sosiale medier i annen digital kommunikasjon, slik at det ikke håndteres som noe helt separat. Sosiale medier er et fag, ikke en kanal.

Gamificaton

Gamification er bruk av spillteknikker i sammenhenger som ikke har noe med spill å gjøre, for å stimulere og motivere til ønsket atferd.

Gamification brukes i økende grad i markedsføring, spesielt i forbindelse med lojalitetsbygging. Vi i The Customer har jobbet med Gamification siden 2008, og er blant landets ledende kompetansemiljøer innen dette faget.