RørWeb

RørWeb fra Rørentreprenørene Norge er en heldigital multiplattformsløsning for KS, HMS og FDV-dokumentasjon. RørWeb gir rørleggervirksomheter full tilgang til digitale dokumenter, rutinebeskrivelser, skjemaer og sjekklister. Systemet inneholder også nødvendig dokumentasjon for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS) i henhold til Internkontroll- og Byggherreforskriften. Alt basert på den fagkompetansen Rørentreprenørene Norge besitter.

RørWeb er integrert med Fellestjenester BYGG fra DiBK, KS og Altinn slik at brukerne kan sende inn digitale byggesaksskjemaer.

Løsningen kan også benyttes fra mobil og har en egen native app for iOS og Android til bruk for utfylling av sjekklister og rapporter ute på arbeidssted.

The Customer har bistått i byggingen av RørWeb helt fra strategistadiet til ferdig produkt. Vi har stått for arkitektur og prosjektledelse. Vi har også bistått med brukeropplevelse og front-end-kode.

 • Tjenester

  Digital strategi

  Konseptutvikling

  Systemarkitektur

  Prosjektledelse

  Lønnsomhetsanalyse

  Brukeropplevelse

  Apputvikling