25 års erfaring med digitale prosjekter

Digital forretningsutvikling med fokus på kunde- og brukeratferd

The Customer er et digitalt rådgivningsfirma med fokus på kunde- og brukeratferd. Vi tilbyr strategi, konseptutvikling, produktutvikling og prosjektledelse i skjæringspunktet mellom markedsføring, brukeropplevelse og teknologi.

Alle digitale behov dekket

Apputvikling

Apps. Ikke alle trenger det, men mange vil ha det. Vi gir råd, bistår i brukeropplevelsen og leverer enten native apps, html-apps, eller hybridløsninger.

Brukeropplevelse

Vi har levert brukeropplevelse i form av interaksjonsdesign og grafisk web design til en rekke vellykkede satsninger. Vi begrenser oss ikke bare til responsivt webdesign eller appdesign. Vi har også levert brukeropplevelse for TV.

Digital strategi

Vi lager digital strategi for utvikling av hele virksomheten, eller for enkeltområder. Våre strategier kan benyttes som styreunderlag og er lette å følge for de som skal gjennomføre dem.

Konseptutvikling

Konseptutvikling henger sammen med strategi og kommer ofte som følge av en strategiprosess. Konsepter kan være nye produkter og tjenester, eller nye måter å markedsføre dem på. Det avhenger helt av strategien.

Prosjektledelse

Vi har mange års erfaring med prosjektledelse for alt fra bygging av enkle nettsider, til større strategiske utviklingsprosjekter som inneholder både strategi, produktutvikling og systemutvikling.

Systemarkitektur

Vi har like mye IT-kompetanse som vi har markedsføringskompetanse. Det er derfor ikke sjelden vi tar på oss å ikke bare tegne konseptene, men også systemarkitekturen som skal til for å realisere disse. Fordelen for kunden er at markedsføreren slipper å forklare it-personen hva de har tenkt, og it-personen slipper (å gi opp) å forklare markedsføreren hvorfor det de hadde tenkt, ikke lar seg gjøre.

Se alle tjenester
Våre prosjekter
Se et utvalg av prosjekter vi har gjennomført siste årene
Våre kunder